De "Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa" heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van fonds wervende activiteiten. Dergelijke activiteiten dienen een uitsluitend of nagenoeg uitsluitend algemeen maatschappelijk belang, en worden geïnitieerd en uitgevoerd door de activiteitencommissie van de Vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa. 

Per 1 juli 2021 wordt het bestuur van de Stichting gevormd door:

  • Ellen Nelissen (voorzitter)
  • Ardienne Verhoeven (secretaris)
  • Eric van den Broek (penningmeester)

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69753180.

Tevens heeft de Stichting van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen (RSIN nummer 857997439). 

Donaties aan de Stichting

U kunt de activiteiten van de Stichting financieel ondersteunen door een donatie op bankrekening NL65 ABNA 0837 9526 11 ten name van Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa. 

Beleidsplan 

De Stichting heeft een Beleidsplan geformuleerd dat is goedgekeurd door de Vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa.

Activiteiten en Financieel Overzicht 2019 - 2020

De activiteiten die zijn gefinancieerd via de Stichting Goede Doelen en de financiële status van de Stichting over de periode 2019-2020 kunt u inzien via deze link