De "Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa" heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van fonds wervende activiteiten. Dergelijke activiteiten dienen een uitsluitend of nagenoeg uitsluitend algemeen maatschappelijk belang, en worden geïnitieerd en uitgevoerd door de activiteitencommissie van de Vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa. 

Voor de periode 2017-2019 wordt het bestuur van de Stichting gevormd door:

  • Jan Willemse (voorzitter)
  • Ardienne Verhoeven (secretaris)
  • Eric van den Broek (penningmeester)

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69753180.

Tevens heeft de Stichting van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen (RSIN nummer 857997439). 

Donaties aan de Stichting

U kunt de activiteiten van de Stichting financieel ondersteunen door een donatie op bankrekening NL65 ABNA 0837 9526 11 ten name van Stichting Goede Doelen Lions Club Berlicum, Leij en Aa. 

Beleidsplan 2018-2020

De Stichting heeft een Beleidsplan 2018-2020 geformuleerd dat is goedgekeurd door de Vereniging Lions Club Berlicum, Leij en Aa.