Wij respecteren te allen tijde de privacy van alle gebruikers op onze websites en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en bewaard.

Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door de Lions Club Berlicum, Leij en Aa. Lions Club Berlicum, Leij en Aa verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door deelname aan de Champagne actie. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en dient strikt alleen voor de aanmelding van acties van de Lions Club Berlicum, Leij en Aa .

Als je er van overtuigd bent dat wij onjuiste persoonlijke gegevens hebben verzameld heb je het recht ons te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden neem dan contact met ons op via berlicum.leijenaa@lions.nl. Wij zullen je verzoek binnen redelijke termijn afhandelen.

Redenen van gegevensverwerking

Lions Club Berlicum, Leij en Aa verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld deelname aan de Champagne actie;
  • Uitvoeren van goede doelen (contact met leden, partners en sponsoren)
  • Administratie van leden
Bewaartermijn

Lions Club Berlicum, Leij en Aa zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonlijke gegevens worden te nimmer aan derden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Lions Club Berlicum, Leij en Aa treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

U kunt contact met ons opnemen door een een mail sturen naar berlicum.leijenaa@lions.nl